Profiel

Het is mijn streven om mensen en organisaties bewuster te laten presteren en te ondersteunen in veranderingen. Ik help het vergroten van het menselijk potentieel op het gebied van bewustzijn, vertrouwen, talenten, samenwerking en kennis.    


Mijn motto is: “Verbind de drijfveren van de mens en de doelstellingen van organisatie, dan komen de resultaten vanzelf.” Ik werk vanuit de overtuiging dat bedrijfsresultaten voor een belangrijk deel afhankelijk zijn van de mate waarin mensen hun energie kunnen steken in dingen die werkelijk belangrijk voor hen zijn.