Leiderschap

Leiderschap

Met een flexibele aanpak verbinden wij leiderschap aan de visie, missie en strategie van de organisatie. We onderzoeken wat de consequenties zijn in termen van cultuur en gedrag voor de uitvoering van de strategie en dring daarbij door tot de kern van de organisatie en haar medewerkers.

In onze ogen is de essentie van leiderschap: in vol bewustzijn datgene doen wat nodig is en alle consequenties daarvan aanvaarden. We kijken naar organisaties als een waardesysteem waaraan medewerkers zich vanuit hun persoonlijke waarden verbinden. De mate waarin dat gebeurt wordt mede bepaald door de synergie tussen organisatie waarden en persoonlijke waarden. De meest succesvolle organisaties slagen erin deze verbinding duurzaam tot stand te brengen en te onderhouden.

Zowel groepen als individuele managers met alle gradaties van werkervaring kunnen deelnemen aan de ontwikkelingstrajecten. We ondersteunen bij uiteenlopende thema's en vraagstukken zoals bijvoorbeeld:

  • de ontwikkeling van het/een MT
  • inspirerend leiderschap ontwikkelen
  • leidinggeven aan gezond reorganiseren
  • sturen op bevlogenheid en duurzame inzetbaarheid

Interventies

Wij bieden gereedschap waarmee u of uw managers leiderschapscompetenties, communicatie en samenwerking kunnen verbeteren. Afhankelijk van uw vraagstuk en uw behoeften richten we samen met u een ontwikkeltraject in met daarin verschillende interventies zoals bijvoorbeeld:

  • coaching van managementteams
  • managementtrainingen voor specifieke groepen managers
  • individuele coaching voor de individuele managers 
  • workshops voor korte impulsen van kennis en inspiratie