Persoonlijke ontwikkeling

Persoonlijke ontwikkeling

Stilstaan bij je handelen is vooruitgang. Ieder mens is uniek en elke verandering of persoonlijke ontwikkeling begint daardoor bij zelfreflectie en goed zelfinzicht. Mijn inziens heeft iedereen die sterk en evenwichtig in het leven en werk wil staan zo nu en dan baat bij coaching. Bijvoorbeeld door gespiegeld te worden of onderzoeken wat er speelt met een objectieve blik. Zo blijft u betekenisvol presteren en ontwikkelen, kan u bewust blijven handelen en effectief zijn in het verbinden en communiceren met anderen. Dit kan alleen vanuit een goede basis van zelfreflectie, het benutten van uw unieke talenten en een dosis zelfvertrouwen. 

Vraagstukken waar ik in mijn privépraktijk en bij diverse bedrijven in begeleid, zijn o.a.: 

  • zelfreflectie ontwikkelen en het vergroten van zelfinzicht, 
  • omgaan met werkdruk en werkstress, 
  • kwaliteiten leren kennen en loopbaanontwikkeling, 
  • verbeteren van werk-privé balans, 
  • emotiemanagement, loslaten en afstand nemen
  • ombuigen van onzekerheid en vergroten van zelfvertrouwen, 
  • hoge eisen stellen en perfectionisme, 
  • sub assertiviteit, 
  • leiderschap, 
  • verbreden van communicatiestijl en samenwerken.

individuele coaching
Ieder traject begint met een individuele intake, waarin we samen (eventueel in een driegesprek met uw leidinggevende) onderzoeken en vaststellen wat de coachvraag is. Gedurende een traject van gemiddeld 7 sessies werken we samen aan de vraag. U bepaalt de focus van elk gesprek. In mijn coaching sluit ik vooral aan bij u en volg ik niet een vaste methodiek. Ik maak afwisselend gebruik van creatieve oefeningen, persoonlijkheidsprofielen van Insights®, voice dialogue, mindfulnessoefeningen, praktische opdrachten en bij specifieke vragen van het oefenen met een rollenspelacteur.

Psychologische begeleiding en re-integratietrajecten
Bij spanningsklachten, burn-out, somberheid of angst, kan dat een kans zijn voor persoonlijke groei en noodzakelijke verandering. Hierbij is psychologische begeleiding een goede steun. Het uitgangspunt is om te ondersteunen in het vinden van een effectieve en eigen manier om problemen op te lossen en persoonlijke groei te bereiken, gebaseerd op de huidige werk- en levenssituatie en uw unieke persoonlijkheid en behoeftes. Hierbij wordt gebruikgemaakt van diverse benaderingen, zoals EMDR, Jungiaanse psychologie, Rationele Emotieve Therapie (RET), positieve psychologie, mindfulness (MBSR) en compassie (MBCT).

Persoonlijk advies mentale balans
Wilt u weten hoe u uw balans kan verbeteren? Een individueel balansonderzoek (gebaseerd op het job demand resources model) geeft u inzicht in uw mentale balans door na te gaan of u bevlogen bent of eerder stress of burnout klachten ervaart. Daarnaast gaat het in op de energiebronnen en de stressbronnen in combinatie met uw persoonlijkheid, copingstijl, uw persoonlijke hulpbronnen en valkuilen. In een adviesgesprek wordt het rapport teruggekoppeld en wordt duidelijk hoe u de balans kunt herstellen en geeft concrete handvatten om de balans te verbeteren. 

De gesprekken kunnen plaatsvinden op uw kantoorlocatie of op de kantoorlocatie van Suzanne van Oosten in Zwolle - zie voor de adresgegevens Contact