Organisatieontwikkeling

Organisatieontwikkeling

Organisatieontwikkeling is een breed begrip. Concreet ondersteun ik u bij vraagstukken op het gebied van:

  • Cultuur en gedragsverandering en het scheppen van gezamenlijke kernwaarden
  • Het vergroten van motivatie, bevlogenheid en werkplezier
  • Het verbeteren van het samenspel mens, werk en organisatie
  • Duurzame inzetbaarheid

Ontwikkelbenadering

Samen met ons diept u het vraagstuk uit en brengt u de spelers in kaart. Aan de hand van deze analyse stellen we een ontwikkeltraject op. Wij werken volgens een ontwikkelbenadering. Stap voor stap, samen vormgeven, afgestemd op de praktijk en op wat nodig is voor het beoogde resultaat. Wij ondersteunen leidinggevenden, trekkers en experts in hun ontwikkeling, zodat ze hun positie kunnen vervullen en zich al doende verder bekwamen.

Interventies

Een ontwikkelingstraject kenmerkt zich door dialoog, gezamenlijke betekenisgeving, concrete actieplannen en experimenten. Concreet zetten we de volgende Interventies in:

  • Werkconferenties en workshops
  • Intervisie en teamcoaching
  • Individuele coaching
  • Trainingen
  • Organisatieonderzoek en werkbelevingsonderzoeken