Organisatieontwikkeling

Organisatieontwikkeling

Organisatieontwikkeling is een breed begrip. Concreet ondersteun ik u bij vraagstukken op het gebied van:

 • Verbeteren van het samenspel mens, werk en organisatie
 • Cultuur en gedragsverandering 
 • De aanpak van werkdruk en werkstress
 • Het versterken van mentale veerkracht
 • Het vergroten van motivatie, bevlogenheid en werkplezier
 • Het terugdringen en voorkomen van ziekteverzuim
 • Duurzame inzetbaarheid

Ontwikkelbenadering

Samen met u diep ik het vraagstuk uit en brengen we de spelers in kaart. Aan de hand van deze analyse stellen we samen een ontwikkeltraject op. Ik werk volgens een ontwikkelbenadering. Stap voor stap, samen vormgeven, afgestemd op de praktijk en op wat nodig is voor het beoogde resultaat. Mijn aanpak  ondersteunt leidinggevenden, trekkers en experts in hun ontwikkeling, zodat ze hun positie kunnen vervullen en zich al doende verder bekwamen.

Interventies

Een ontwikkelingstraject kenmerkt zich door dialoog, gezamenlijke betekenisgeving, concrete actieplannen en experimenten. Concreet zet ik de volgende Interventies in:

 • Werkconferenties en workshops
 • Intervisie en teamcoaching
 • Individuele coaching
 • Trainingen
 • Organisatieonderzoek en werkbelevingsonderzoeken